Komposit (tålighet och skötsel)

Publicerad den 14 april 2016 | Uppdaterad den 15 juni 2023

ATT ÄGA, UNDERHÅLLA OCH NJUTA AV DIN KOMPOSITSKIVA


  • När du köper kompositskivor från oss med polerad yta håller dom så pass hög standard så att någon särskild underhåll inte behövs.

  • Om du har polerad yta kan den rengöras med hjälp av milt flytande två och fuktig luddfri duk eller mikrofiberduk. Tvätta sedan med vatten och torka av.

  • Man bör alltid använda rengöringsmedel med ett pH-värde mellan 5-8. Utsätts ytan för medel över - eller under bör du omgående rengöra ytan med rikliga mängder vatten.

  • Om du mot förmodan får en fläck på din kompositskiva använd först en mjuk trasa, varmt vatten och vårt rengöringsmedel. Låt det verka några sekunder och torka sedan av ytan. Skölj rikligt med vatten och torka av.

  • För att förhindra repor och liknande skador bör du alltid använda en skärbräda. Komposit är väldigt resistant mot repor men vi tycker det är alltid bäst att ta det säkra före det osäkra.

  • Kompositen skiljer sig från natursten när det gäller vilka livsmedel som kan orsaka skador. Du kan spilla vin, juice, kaffe, te, läsk mm utan att det kommer att ge frätskador (som på marmor) eftersom ytan är inte lika porös som natursten. Vätska kan alltså inte tränga igenom ytan. Eftersom vätska inte kan trängas in i materialet är potientialen för baktieriell reproduktion avsevärt mindre.

  • Trots att kompositskivor klarar mycket höga temperaturer bör du alltid använda grytunderlägg. Plötsliga temperaturförändringar kan orsaka sprickor; särskilt vid eller i närheten av kanter eller skarv.


Skötseltips för kompositskivor

Relaterade blogginlägg

Upp
© 2023 Cucina Di Design