LEVERANS AV STENSKIVOR


Leveranstiden av granit- och marmorskivor är ca 2 veckor. (3-4 veckor under sommaren)

För stenskivor i kvarts/kompositmaterial kan leveranstiden vara mellan 3-5 veckor.

Behöver du snabbare leverans? Kontakta oss så berättar vi om våra expresslösningar.

VANLIGA FRÅGORKONTAKTA OSS

1


SÅ HÄR BESTÄLLER DU

 • Efter att du har kontrollerat prisförslaget/anbudet hör av dig för acceptans av offerten. Acceptans ska ske skriftligt via mejl. Vid eventuella rättningar och frågor kontakta oss, antigen via telefon (08 708 9400) eller mejl.

 • När du har accepterat offerten skickar vi en handpenningsfaktura via e-post.

 • Vi startar arbetet med (eventuell) måttagning, beställning, tillverkningen och leveransen av bänkskivan efter det att du har betalat en handpenning. Observera att det betalda beloppet måste vara registrerat i vårt bankgirokonto innan arbetet påbörjas. Det tar ca 2 bankdagar för att transaktionen ska visas i vårt system. Swish ser vi omgående.

 • Efter att inbetalningen (handpenning) har kommit till oss skickar vi en tekniker/installatör som gör mätningarna hos dig om detta ingår i din beställning. Samtidigt allokerar vi en slott i produktion för din beställning.

 • Vi gör ritningar och skickar dem till dig för bekräftelse. Efter att du har bekräftat dem via e-post görs en grundimpregnering av din natursten/komposit och produktionen sätter igång.

2


ATT TÄNKA INNAN LEVERANSEN

Köket måste vara klart innan vi kan mäta, skåpen ska vara på plats och omgärdande väggar så raka som möjligt. För att undvika merarbete ska den eventuella tidigare bänkskivan vara enkel att ta bort (inte limmad). Vi tar normalt inte ansvar för ytliga skador som kan uppkomma på omkringliggande ytor, exempelvis kakel och mosaik. Däremot ersätter vi skador som uppkommer utöver normala försiktighetsåtgärder från våra installatörer. Vi har ansvarsförsäkring via Trygg Hansa - som vi aldrig har behövt använda.

Se därför till att omkringliggande ytor skyddas innan installationen. Vi rekommenderar även att vänta med slutmålning, tapetsering eller eventuell kakelsättning tills skivorna är färdigmonterade. Kontakta oss om du har frågor om hur arbetet sker och hur du kan förbereda innan installationen.

3


YTTERLIGARE ARBETEN

VVS eller El arbeteten ingår normalt inte i våra offerter. Vill du att vi ombesörjer VVS och EL - informera oss så tar vi hand om hela kedjan.

4


INFORMATION ON GARANTIN

Vi på strävar alltid efter att leverera en service av högsta kvalitet. Med vårt arbete följer alltid en livstidsgaranti!

Om stenen är skadad, repad eller måtten inte överensstämmer ersätter vi den med en ny eller erbjuder en prissänkning.

För att vår garanti ska gälla krävs de följande:

 • Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal

 • Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.

 • Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Om du har frågor angående vad som ingår i garantin tar gärna kontakt med oss genom vårt kontaktformulär.

5


VILLKOR FÖR KÖP OCH LEVERANS

För köpet gäller konsumentköplagen (1990:932) och vad som föreskrivs nedan i dessa leverans- och köpvillkor.

Om stenarna

Stenen du får stämmer oftast överens med visningsexemplar. Var medveten dock, att skivor av natursten kan skilja sig vida från visningsexemplaren. Skillnaderna beror på vilket stenbrott och vilken del i stenbrottet stenarna är hämtade ifrån.

Granit och marmor är stenar med olika fysiska och kemiska egenskaper så som styrkan, uppsugningsförmågan och mineralinnehållet. Granit i allmänhet har en stark struktur och har en jämn yta. Marmor däremot har en mjukare yta som är mer poröst. Marmor kräver mer skötsel än granit.

Den starkaste och stabilaste stensorten är kvarts/kompositskiva (ej natursten) som absorberar ingen vätska och är mycket tålig mot repor och värme (dock inte för hög värme).

Ansvar för kontrollmätning och ritningar

Stenskivor Sverige AB tar fullt ansvar för de mätningarna våra tekniker har gjort.

Du som köpare ansvarar för mätningar och ritningar gjorda av dig eller en annan hantverkare som du har anlitat.

Ändringar efter kontrollmätning

Observera att utrymmen där stenskivorna ska monteras ska inte ha ändrats efter kontrollmätningen. Om du behöver ändra i dessa utrymmen efter det att vi har tagit mått och detta innebär att vi måste ändra i våra ritningar kontakta oss snarast. En tilläggsavgift påförs för eventuella ändringar.

Avbeställning

Du har rätt att avbeställa intill dess att stenskivorna är i tillverkning. När tillverkningen har startat går inte att stoppa den.

Vid avbeställning innan stenskivorna har börjat tillverkas, betalar du en avgift för kontrollmätning (om det ingick i beställningen och är redan gjord), ritning, administration och transportkostnader.

Vid avbeställning när skivorna är redan i tillverkning blir du skyldig att betala hela beloppet som står i offerten/orderbekräftelse exklusive kostnad för eventuellt installationsarbete.

Handpenning

Stenskivor Sweden startar arbetet med (eventuell) måttagning, beställning, tillverkningen och leveransen av bänkskivan efter det att du har betalat in handpenning.

Ansvar vid leverans

Stenskivor Sverige tar fullt ansvar för leveransen under förutsättning att måttagning, transporten och monteringen av stenskivorna har blivit utförda av vår personal.

Du som kund ska kontrollera att varan är i gott skick när du tar emot den och att monteringen av dina stenskivor, när installationen ingår i leveransen, är gjord på ett tillfredsställande sätt. Acceptans av leveransen bekräftas skriftligt av dig som köpare.

Installation

När du beställer installation av oss ingår det alla momenter som krävs för att arbetet ska slutföras med bästa kvalité. Vi transporterar, bär och monterar stenskivorna hos dig. Montering/limning av eventuell diskho ingår också i installationsarbetet.

I priset för installationen ingår inte eventuellt hantverkararbete för att anpassa ytorna där stenskivorna ska monteras. Kostnaden för det arbetet tillkommer i form av timpris.

Efter genomförd installation du kontrollerar och godkänner skriftligt det utförda arbetet. För fel som visar sig inom två månader från din godkännande, finns särskilda regler i 20a § Konsumentköplagen.

Om det är något som inte stämmer enligt det vi har kommit överens i offerten/orderbekräftelsen eller om arbetet inte är gjort med det förväntade kvalité är Stenskivor Sverige ansvar att rätta till felaktigheterna utan extrakostnader för dig.

Betalning

Betalning sker oftast i två steg.

Första betalning är handpenning för din beställning. Handpenningen ska betalas innan beställningsprocessen har startat och efter att du har skickat oss din bekräftelse av offerten (orderbekräftelse). 

Andra betalning (slutbetalningen) sker efter att du har godkänt leveransen. Vi skickar en faktura med restbeloppet att betala (totala fakturabelopp minus handpenning).

Måttning och ritningar

Innan vi tar mått måste det stommarna i ditt kök vara på plats. Alltså kan inte en befintlig bänkskiva vara på plats. Efter att vi har tagit mått får inte några förändringar göras i köket.

Efter att inbetalningen (handpenning) har kommit till oss skickar vi en tekniker/installatör som gör mätningarna hos dig om detta ingår i din beställning.

Observera att om måtten skiljer sig från de uppgifterna vi har fått från dig när vi skapade offerten har vi rätt att förändra priset. I det fallet skickar vi en uppdaterad offert till dig. Ångrar du köpet efter det och vill avbeställa har vi rätt att ta betalt för utfört arbete och ersättning för resekostnader.

Vi gör ritningar enligt de måtten vi har tagit eller dem son du har angett oss och skickar de färdiga ritningarna till dig för godkännande. När du har godkänt dem och meddelat oss om det skriftligt via e-post börjar leveranstiden gälla (2-4 veckor).

Ändringar i beställningen

Du har rätt att ändra i din beställning intill dess att stenskivorna är i tillverkning. När tillverkningen har startat går inte att stoppa och ändra den.

Vid ändringen av beställningen kommer din offert att uppdateras och skickas till dig för bekräftelse som alltid sker skriftligt.

Förutom ändringarna av priset i offerten detta kan innebära tilläggskostnader för ändringar i ritningar och för administration. Leveranstiden kommer också att förskjutas till att starta från och med det datum vi får den nya orderbekräftelsen av dig.

Reklamation

Om du vill åberopa att varan eller arbetet är felaktig ska du underrätta oss om felet omgående.

Om vi reklamation visar sig att det inte är fel på varan eller arbetet har vi rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakas av reklamationen.

Stenskivor Sverige AB är inte ansvarig för försämring som uppkommit genom normal förslitning av stenskivorna, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att stenskivorna har blivit utsatta för övervåld eller att montering har blivit uppförd på ett felaktigt sätt av någon annan än vår personal.

6


SKÖTSEL AV STENSKIVAN

Använd rengöringsprodukter avsedda för stenar. Hos oss hittar produkter från TENAX som kommer att hjälpa dig.

För daglig rengöring använd en disktrasa som fuktas med vatten. All smuts och damm följer bort med trasan. Har du en polerad yta blir den nästan kliniskt ren. Undvik diskmedellösning i och med den kommer att lämna ett klibbigt ytskikt som tar bort stenens glans med tiden. Allrent (i vissa fall) och andra rengöringsmedel som innehåller sura lösningar eller salter ska inte användas därför att de ska skadar naturstenen.

Om du hanterar till exempel rå kyckling direkt på en granitskiva använd TENAX eller annat rengöringsmedel avsett för stenar.

För stark nedsmutsade ytor använd fettbortagningsmedel. Torka bort det rengöringsmedlet med en disktrasa. Eftertorka ytan med en vattenfuktad trasa.

Stenskivan ska impregneras åter efter en viss tidsperiod. Tumregeln är att kontrollera området runt diskhon och kranen. Om man ser att vattnet absorberas inom 10 – 15 min, är det dags att förnya impregneringen.

Fläckborttagningsmedel

Följ skyddsföreskrifterna noga!

Lösningsmedel som inte skadar naturstenen:

 • Thinner = Cellulosaförtunning

 • Blyfri bensin, motorbensin (95 oktan)

 • Aceton

 • Lacknafta

 • Terpentin

 • T-röd (sprit)

 • Etylacetat

 • EDTA neutral (i bl.a. tvättmedel)

(Ur Skötsel av Natursten – Sveriges Stenindustriförbund).

Ta en till på vårt sortiment av granitskivor, marmorskivor och kompositskivor.

VILKA ÄR VI?

Vi på Stenskivor.se är experter inom stenbearbetning och jobbar hårt för att alltid ge dig den bästa service snabbt och noggrant.

Våra erfarna stenspecialister tar hand om arbetet med hela kedjan från planering, måttagning, och framtagning till leveransen och montering av bänkskivor hos dig. De har varit verksamma inom stenbearbetning sedan år 2000.

Vi arbetar kontinuerligt för säkerställa snabba leveranser med hög kvalitet och till ett bra pris.

Företaget tillämpar svenska avtal. Vi har ansvarsförsäkring genom Trygg Hansa.

Information om cookies

Behandling av personuppgifter

SHOWROOMS

Välkommen till oss - i Stockholm & Malmö!

STOCKHOLM
Botvids Business Center
Fågelviksvägen 9, port H, 4tr
145 53 Norsborg
E-post: sten.stensson@stenskivor.se
Tel: 08 708 94 00

MALMÖ
Stenyxegatan 29 1TR
213 76 Malmö
Tel: 040 306 350
E-post: sten.stensson@stenskivor.se
Org nr: 556843-2529

Kontakta oss

Du måste ange namn
Du måste ange e-postadress
Ogiltig e-postadress
Du måste ange giltigt telefonnummer
Meddelandet kan inte vara tomt
Chatta med oss - Svar DIREKT!
*
*
*
Vänligen fyll i alla fält.